• ÖoB Trollhättan
  • ÖoB Trollhättan
  • ÖoB Trollhättan

ÖoB Trollhättan

Ca. 1500 kvm. Tilläggsisolering 170 mm. samt omläggning MATAKI UnoTech FR Nya ljuskupoler.